پکیج ها

هزار تومان0

ثبت فروشگاه

 • انقضا بسته : 30 روز
 • تعداد آگهی ها : نامحدود
 • نمایش ویدئو : بله
 • لینک وب سایت : بله
 • تعداد تصاویر گالری : 6
 • رنج قیمت : بله
 • ساعت کاری : بله
 • کلمات کلیدی : بله
 • تعداد نمایش اگهی : 40
 • ایجاد کوپن تخفیف : بله
 • ایجاد آگهی رویدادها : بله
صاحبان فروشگاه ها و نمایشگاه ها(رنگ و ابزار،دکوراسیون،کابینت سازی،رنگ خودرو و ....) میتوانند این پلن را انتخاب کنند.
طرح را انتخاب کنید
هزار تومان0

ثبت نقاش

 • انقضا بسته : 30 روز
 • تعداد آگهی ها : نامحدود
 • نمایش ویدئو : بله
 • لینک وب سایت : بله
 • تعداد تصاویر گالری : 6
 • رنج قیمت : بله
 • ساعت کاری : بله
 • کلمات کلیدی : بله
 • تعداد نمایش اگهی : 30
 • ایجاد کوپن تخفیف : بله
 • ایجاد آگهی رویدادها : بله
فقط افرادی که متخصص هستند(نقاش،کاشی کار،بنا،گچ کار،کابینت ساز و ....) این پلن را انتخاب کنند.
طرح را انتخاب کنید
هزار تومان0

نمایش آگهی

 • انقضا بسته : 30 روز
 • تعداد آگهی ها : 1
 • نمایش ویدئو : خیر
 • لینک وب سایت : خیر
 • تعداد تصاویر گالری : 6
 • رنج قیمت : خیر
 • ساعت کاری : بله
 • کلمات کلیدی : بله
 • تعداد نمایش اگهی : 30
 • ایجاد کوپن تخفیف : خیر
 • ایجاد آگهی رویدادها : خیر
سطح ابتدایی که فقط جنبه ی معرفی دارد.
طرح را انتخاب کنید